Werkervaring

U bent hier: Home - Werkervaring

Werkervaring

 

Bestuursrecht en effectiviteit

Ervaring leert dat voor succesvol handhavend optreden bepaalde competenties noodzakelijk zijn. Handhavend optreden, en meer specifiek, handhavend optreden in spoedeisende zaken zoals op het gebied van de openbare orde, vereist een flinke dosis lef, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, creativiteit en het vermogen om snel te (kunnen) schakelen. Daarnaast zijn flair en inlevingsvermogen van de uitvoerende medewerker competenties die het handhavend optreden succesvoller kunnen maken.

Het valt ons op dat in de (gemeentelijke) praktijk veel mogelijkheden die het bestuursrecht biedt onvoldoende worden benut. Het bestuursrecht kan naar onze visie een veel belangrijkere bijdrage leveren aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit en het oplossen van langdurige problematiek. Een goede samenwerking met ketenpartners als politie en openbaar ministerie is daarin van groot belang. Het bestuursrecht en strafrecht kunnen elkaar aanvullen om het algemeen belang, de openbare orde en de woon- en leefomgeving, te dienen. Bij handhavend optreden gaat het erom dat onder de gegeven omstandigheden naar de voor die situatie juiste, meest effectieve, oplossing wordt gezocht.

Wij merken dat de overtreder zich aanpast aan de verschillende manieren van toezicht, zodat het toezichtsorgaan zich ook moet ontwikkelen in het inzetten van zijn middelen. Wij adviseren over de inzet van de juiste middelen op het juiste moment. Daarbij worden zo nodig ketenpartners geïnformeerd en/of betrokken en worden alle betrokken belangen meegewogen.

 

Ondermijning

Het bestuursrecht heeft een ruim instrumentarium dat ingezet kan worden in de aanpak van ondermijning. Wij zijn creatief in het zoeken naar mogelijkheden en hebben inmiddels ruime ervaring met diverse vormen van aanpak van ondermijnende activiteiten. Via bestemmingsplan, APV en/of diverse wetgeving pakken wij situaties aan. Lasten onder dwangsom voor drugshandel in de openbare ruimte of voor het vervoer van inbrekerswerktuigen, maar ook het sluiten van het voor het publiek toegankelijke gebouwen vanwege bijvoorbeeld faciliteren van criminele activiteiten. We hebben in al dit soort zaken successen behaald voor de betreffende gemeenten.

 

Drugshandel en hennepplantages (13B OPIUMWET)

De jurisprudentie op dit gebied is bekend en alle mogelijkheden om dit soort misstanden aan te pakken kunnen door ons worden benut. Bij het opstelleen van de besluiten wordt uiteraard altijd rekening gehouden met de omstandigheden van het geval, maar ook met het levensgedrag van de betrokkenen. Verschillende sectoren vereisen een verschillende aanpak. Snel optreden is hierbij vaak vereist. Juist dat is de kracht die wij kunnen leveren.

 

Illegale prostitutie

Wij hebben in brede zin ervaring in het optreden tegen illegale prostitutie en de bijbehorende problematiek. Denk daarbij aan illegale seksinrichtingen in massagesalons, maar ook thuisprostitutie. Om het toezicht te verbeteren en effectief te houden, zoeken wij altijd naar nieuwe methodes en middelen. Wij hebben bijvoorbeeld de inzet van mystery-guests bij de bestuurlijke aanpak van de illegale prostitutie in massagesalons mede geïntroduceerd. Dit was in Nederland baanbrekend op dit gebied en heeft geleid tot een effectieve en snelle aanpak van illegale seksinrichtingen.

De legale seksbranche verdient het dat het geldende beleid en vergunningenstelsel ertoe bijdraagt dat misstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. Een effectieve en duidelijke handhavingsstrategie draagt hier ook aan bij. Uiteraard kan op dit gebied al het onderliggend beleid worden geleverd, afgestemd op de lokale situatie.

Op dit gebied beschikken wij over een breed netwerk van toezichthouders die gespecialiseerd zijn in controles op illegale prostitutie.

 

Gebiedsverboden

Een woon- en leefomgeving kan volledig worden verstoord door een familieruzie of persoonlijke vete, maar ook door criminelen. Wij zoeken naar de mogelijkheden om de buurt te beschermen tegen onaanvaardbare overlast en dreigende situaties.

 

Evenementen

Evenementen kunnen van grote invloed zijn op de woon- en leefomgeving. Wij adviseren en ondersteunen bij het reguleren van de gewenste evenementen, maar zeker ook bij het weren van ongewenste evenementen.

 

Illegaal gokken

Illegaal gokken gebeurt op vele manieren en in verschillende soorten panden, van laptops, gokzuilen tot pokertoernooien. Juist op dit onderwerp weten wij dat het bestuursrecht meer mogelijkheden geeft dan in de praktijk over het algemeen worden benut. Illegaal gokken in al die verschillende vormen levert een gevaar op voor de openbare orde zodat daar snel tegenop getreden dient te worden. Daarbij kunnen wij tevens toezichthouders leveren die juist op dit gebied (technisch) gespecialiseerd zijn zodat een snelle aanpak mogelijk is.

 

Horeca

Van vergunningverlening tot het handhaven op alle mogelijk grondslagen, wij hebben de ervaring. Wij zoeken hierbij naar mogelijkheden om zaken mogelijk te maken, maar vooral ook om misstanden aan te kunnen pakken. Het is niet wenselijk dat de horeca wordt misbruikt voor (ondermijnende) criminaliteit. Ook hierbij zijn toezichthouders met de juiste competenties van belang. Wij beschikken over een poule van uiterste gemotiveerde en gekwalificeerde toezichthouders.

bar-square

Meer informatie?

Stuur een e-mail
Back to top